Приветственные обращения

 

герб sm Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

 

 

martyniukШановні учасники, організатори та гості виставок!

Від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України і від себе особисто щиро вітаю вас з нагоди відкриття найбільш представницького в нашій державі галузевого заходу - Всеукраїнського тижня харчових технологій, в рамках якого поводяться  головні виставки з у сфері обладнання, технологій і упаковки для харчової та переробної промисловості  «INPRODMASH & UPAKOVKA'2017», а також хлібопекарської «BAKERY  UKRAINE'2017» та кондитерської промисловості  «SWEETS  UKRAINE'2017».  

Агропромисловий комплекс нашої держави має потужний потенціал. Україна належить не лише до числа найбільших світових експортерів соняшникової олії, кукурудзи, ячменю, пшениці, сої та м'яса птиці, а й може гордитися своєю харчовою промисловістю, яка за останні роки стала лідером серед галузей реального сектору економіки за обсягами реалізованої промислової  продукції.

Переконаний, що Всеукраїнський тиждень харчових технологій стане реальним відображенням сучасного стану ринку обладнання, технологій та упаковки для харчової індустрії, створить комфортні умови для ділового спілкування між провідними українськими та іноземними виробниками та  потенційними покупцями їх продукції, а також сприятиме підвищенню рівня інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості та конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів.

Бажаю усім учасникам і гостям виставок нових цікавих зустрічей, ефективної співпраці  та  плідних ділових контактів!

 

З повагою 

Максим МАРТИНЮК,

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

 

 

 

Grimco Trade Holland, проект «Партнеры в международном бизнесе FoodTechLink Ukraine» 

 

Шановні відвідувачі та учасники!

Загальновідомо, що агропродовольча галузь є найбільш значущим сектором від якого залежить розвиток економіки України, що головним чином пов'язане з високим експортним потенціалом.

У минулому 2016 році загальний обсяг агропродовольчої продукції становив 640 млрд. доларів США (або 18% ВВП), а її частка в структурі українського експорту - 42%, причому понад 27% цієї продукції було експортовано до Європи. Площа сільськогосподарських земель становить 41,5 млн. гектарів або близько 70% усієї території країни. А отже, Україна вже є важливим гравцем світового агробізнесу і має великий потенціал для подальшого розвитку.

Будучи аграрною країною, Україна є провідним світовим виробником та експортером соняшникової олії та макухи, а також важливим гравцем на світовому ринку з експорту ячменю, пшениці, кукурудзи, рапсу, сої, м'яса птиці, меду та волоських горіхів, переважно у вигляді сировини та непереробленої продукції. Овочі, фрукти, ягоди та гриби також мають високий експортний потенціал, особливо у вигляді переробленої та консервованої продукції.

Актуальна задача полягає в наданні більшого значення технологіям обробки, пакування та зберігання, а також у більш широкому  впровадженні європейських практик сталого сільського господарства та систем управління безпечністю харчових продуктів.

Усе більше українських підприємств харчової промисловості прагнуть дотримуватися європейських і світових стандартів безпечності харчових продуктів: HACCP, BRC, IFS і GlobalGAP. Коли вироблена ними продукція, призначена для експорту, відповідатиме цим стандартам, вирішальне значення для маркетингової стратегії матиме професійний національний брендинг. До речі, на закордонних виставках відповідної тематики найкраще позиціонувати Україну саме як агрокраїну.

Нідерланди є другим найбільшим у світі експортером агропродовольчої продукції завдяки безперервному інвестуванню в інноваційний розвиток агропродовольчого ланцюга. Нідерланди посідають 6 місце серед найбільш інноваційних країн світу і 2 місце серед найбільш інноваційних країн Європи, маючи найвищий рівень приватних інвестицій у НДДКР агропродовольчого сектору. Ми готові поділитися нашим інноваційним досвідом і знаннями з українськими підприємствами харчової промисловості.

Ось чому компанії-представники Голландського павільйону беруть участь у Міжнародній виставці INPRODMASH & UPAKOVKA 2017. Як і минулого року, наша участь присвячена проекту «Партнери у міжнародному бізнесі FoodTechLink Україна» -  голландському державно-приватному партнерству в сфері харчової промисловості та пакувального обладнання. Завдяки такій конструктивній співпраці ми готові колективно підтримати українську харчову промисловість у професійному сенсі. Адже всі наші компанії-учасниці є відомими у своїх галузях і мають значний досвід у сфері експорту харчового та пакувального обладнання. Завдяки ефективній співпраці ці компанії можуть допомогти у підвищенні конкурентоспроможності продукції та якості послуг українських підприємств.

Хочу висловити особливу подяку колективу компанії АККО Інтернешнл за те, що він, виявивши командний дух і неабияку наснагу, організував цей міжнародний захід для зустрічі вітчизняних та іноземних спеціалістів у сферах харчової промисловості та пакувального обладнання з різних країн світу.

Бенно Грімберг,

Директор Grimco Trade Holland та

координатор проекту «Партнери у міжнародному бізнесі FoodTechLink Україна» з представництвами в Києві та Енсхеде (Нідерланди)

 

 

Объединение «Укрхлебпром»  

 

Vasilchenko_2sm Уважаемые участники, организаторы и гости выставки!

От имени Объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром» искренне поздравляю Вас с открытием наиболее представительско мероприятия в Украине - объединенного выставочного мероприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Всеукраинской недели пищевых технологий.

Хлеб всегда был символом добрых намерений, благосостояния и продуктом первой необходимости. Хлеб - основа нашего бытия, социального спокойствия и благополучия общества, а хлебопекарная отрасль по праву считается флагманом пищевой индустрии государства. Поэтому Объединение «Укрхлебпром» и Выставочная компания «АККО Интернешнл» приняли совместное решение - в рамках этого Форума начать отдельный выставочный проект - специализированную выставку хлебопекарной промышленности «BAKERY UKRAINE».

Объединение «Укрхлебпром» и организаторы выставки компания «АККО Интернешнл» надеются, что эта выставка никого не оставит равнодушным - ни производителя хлебобулочной продукции, ни потребителя, ни производителя технологического оборудования, ни разработчика новых технологий. Мы надеемся, что это мероприятие станет реальным отражением современного состояния рынка оборудования, технологий и упаковки для пищевой промышленности.

Специалисты хлебопекарной отрасли смогут почерпнуть много нового и полезного, что будет способствовать дальнейшему развитию хлебопекарных предприятий Украины, расширению ассортимента хлебобулочной продукции, повышению качества, как основы конкурентоспособности хлебопекарной отрасли.

Успешной всем работы, благополучия и процветания!

С глубоким уважением

Генеральный директор Объединения «Укрхлебпром»

Александр ВАСИЛЬЧЕНКО

 

 Ассоциация «Укркондпром» 

 

 

Балдынюк sm  Уважаемые участники, организаторы и гости выставок!

 От имени Ассоциации «Укркондпром» искренне поздравляю вас по случаю открытия 21 Международной специализированной выставки кондитерской промышленности «SWEETS UKRAINE '2016», которая проводится в рамках Всеукраинской Недели пищевых технологий.

 Кондитерская отрасль является важной составляющей реального сектора экономики Украины и является своеобразным интегратором многих подотраслей пищевой промышленности Украины, в частности мукомольной, сахарной, масложировой, молочноконсервной, спиртовой, винодельческой, крахмало-паточной, пищеконцентратной, плодоконсервной, плодосушильной и тароупаковочной промышленности. За годы независимости Украины кондитерская индустрия, которая отмечается мощным потенциалом, стала одной из самых экспортно-ориентированных отраслей пищевой промышленности. Высококвалифицированные кадры, качественное сырье и европейские стандарты создали ее надежный базис и высокий международный авторитет. Ярким свидетельством этого является то, что на сегодня украинские кондитерские изделия экспортируются в более 50 стран мира.

Проведение выставок «SWEETS UKRAINE» стало доброй традицией для всех производителей и любителей сладостей. Интерес к этому мероприятию постоянно растет, несмотря на высокую степень насыщения внутреннего рынка отечественными кондитерскими изделиями. Это свидетельствует о том, что высокое качество и конкурентоспособность продукции украинского производства в сочетании с достижениями лучших предприятий отрасли получили высокую оценку в самых требовательных потребителей.

Убежден, что указанный выставочное мероприятие будет способствовать усилению позиции отечественных производителей на рынке кондитерских изделий, а также стимулировать их к поиску новых партнеров, установлению плодотворных деловых контактов и улучшению инвестиционной и инновационной деятельности.

Желаю всем участникам и гостям выставки новых интересных встреч и плодотворного сотрудничества!

 

С глубоким уважением

Президент Ассоциации «Укркондпром»

Александр БАЛДЫНЮК

 

Национальная ассоциация «Укрмолпром» 

 

Бондаренко sm Уважаемые участники, организаторы и гости выставки!

От имени Национальной ассоциации молочников Украины «Укрмолпром» и от себя лично поздравляю с открытием самого масштабного в нашем государстве отраслевого выставочного форума Всеукраинской недели пищевых технологий.

Важно, что это объединенное мероприятие, собравшее на одной площадке поставщиков технологического, холодильного оборудования, упаковочных технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности, привлекает к себе внимание отечественных производителей пищевых продуктов, в том числе и молочной продукции, и является одним из наиболее интересных и представительских выставочных событий, как в Украине, так и за ее пределами.

Отечественные молокоперерабатывающие предприятия, несмотря на объективные трудности, изыскивают возможности осуществлять переоснащение производства, осваивают новые виды продукции. Это позволяет им эффективно работать, производить продукцию высокого качества и в широком ассортименте поставлять ее на прилавки магазинов.

Украинские производители наращивают и экспортный потенциал. На сегодня молочная продукция украинского производства экспортируется в 90 стран мира, 12 лучших производителей получили Еврономер, что подтверждает производство продукции по европейским стандартам.

Надеемся, что этот форум будет интересен специалистам молокоперерабатывающих предприятий - потенциальным покупателям технологий, оборудования, упаковки, и в результате будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству, активизации партнерских отношений, заключению новых соглашений.

Желаю всем участникам выставки мира, добра, здоровья и дальнейшего процветания. Успешных и плодотворных Вам встреч, интересных идей и успешного внедрения их в жизнь!

 

С глубоким уважением

Председатель правления Национальной ассоциации «Укрмолпром»

Василий БОНДАРЕНКО

 

Ассоциация «Укрмясо» 

Укрмясо Попов sm Уважаемые организаторы, участники и гости выставки!

От имени Национальной ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Украины «Укрмясо» и от себя лично поздравляю вас с открытием Всеукраинской недели пищевых технологий.

Наиболее масштабными выставками этого форума являются международные специализированные выставки оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности «INPRODMASH & UPAKOVKA», на которых демонстрируются новейшее оборудование и инновационные решения, в том числе и для мясоперерабатывающей отрасли. Высокий статус этих выставок, которые являются ровесниками нашей страны, подтвержден сертификатом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и высоким авторитетом среди специалистов пищевой промышленности.

Необходимо отметить, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, отечественная мясная промышленность, преодолевая все трудности, продолжает производить и поставлять для населения продукцию, которая считается одной из лучших в мире.

Убежден, что этот объединенное выставочное мероприятие в очередной раз продемонстрирует все лучшие наработки для переработки сельскохозяйственного сырья, и станет традиционным местом встречи ведущих отечественных и зарубежных специалистов пищевой и упаковочной отраслей, а также своеобразным мостиком для налаживания эффективных торговых контактов между продавцами и потребителями оборудования и технологий для мясной отрасли.

Желаю всем успешной, плодотворной работы, интересных встреч и хороших контрактов!

 

С глубоким уважением

Председатель правления Национальной ассоциации «Укрмясо»

Владимир ПОПОВ

 

2015

 

 

Уважаемые участники, организаторы и гости выставок!

 

pavlenko_sayt

Искренне поздравляю всех с открытием важного отраслевого представительного мероприятия - Всеукраинской недели пищевых технологий. В ее рамках состоятся главные выставочные форумы Украины в сфере оборудования, технологий и упаковки для пищевой и перерабатывающей промышленности «INPRODMASH & UPAKOVKA 2015», а также кондитерской и хлебопекарной промышленности «SWEETS & BAKERY 2015».

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины уделяет значительное внимание развитию пищевой и перерабатывающей отраслей. Основные аспекты - обеспечение продовольственной безопасности государства, дерегуляция, модернизация производственных мощностей, внедрение европейских стандартов управления внутренним рынком, экспортом и импортом.

Мы надеемся увидеть на этих отраслевых форумах перспективные инновации всего технологического цикла - от обработки сырья до выпуска готовой упакованной продукции. Минагрополитики представляет на обеих выставках широкую тематическую программу. Мы привлекаем к этой работе отечественных и зарубежных отраслевых экспертов и ученых. Профессиональный глубокий диалог, уверен, будет способствовать весомым, плодотворным результатам форума.

Масштабные отраслевые выставки интегрируют украинский агросектор в мировые рынки, свидетельствуют его инновационные перспективы, открывают путь инвестициям.

Желаю всем участникам и гостям выставок весомых результатов, перспективных деловых контактов и успешных проектов!

 

 

С уважением,

Министр аграрной политики и продовольствия Украины

Алексей Павленко

 

 

Уважаемые коллеги!

rutizka1 Искренне поздравляю вас по случаю открытия Всеукраинской недели пищевых технологий, в рамках которой проходят выставки в сфере оборудования, технологий и упаковки для пищевой и перерабатывающей промышленности «INPRODMASH & UPAKOVKA 2015» и кондитерской и хлебопекарной промышленности «SWEETS & BAKERY 2015».

Пищевая промышленность концентрирует усилия всего аграрного сектора и создает дополнительную стоимость, которая обогащает страну. В современных условиях мало лишь производить сырье, наша задача ориентировать экономику страны на инновационное производство, развитие и продвижение бренда MADE IN UKRAINE. В наших приоритетах не только европейские стандарты качества, но и европейский стиль жизни, идеалы здорового и сбалансированного питания, органического производства и поддержки местных традиций производства.

Участники выставки имеют возможность ознакомиться со всем циклом технологических процессов, действующими стандартами производства и конечным результатом кропотливой работы. Всеукраинская неделя пищевых технологий является уникальной платформой для коммуникации производителей всех направлений, покупателей и поставщиков продукции из всего производственного спектра. Деловое общение является основой для амбициозных проектов, которые должны быть реализованы в нашей стране.

 

Вопреки экономическим и военно-политическим трудностям украинские производители продолжают активную и творческую работу. Именно благодаря нашей совместной работе Украины достигнет новых вершин и утвердит свое имя качественного и надежного международного партнера.

Желаю всем участникам и гостям выставок вдохновения и деловых успехов!

С уважением,

Заместитель Министра аграрной политики

и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции

Владислава Рутицкая

 

 

 

Уважаемые участники, организаторы и гости выставок!

 

Гадзало_сайт1 От имени Национальной академии аграрных наук Украины и от себя лично искренне поздравляю вас по случаю открытия самого масштабного в нашем государстве объединенного выставочного мероприятия в сфере оборудования, технологий и упаковки для пищевой и перерабатывающей промышленности «INPRODMASH & UPAKOVKA 2015» и кондитерской и хлебопекарной промышленности «SWEETS & BAKERY UKRAINE 2015», которые проводятся в рамках Всеукраинской недели пищевых технологий.

Ведущим сектором агропромышленного комплекса Украины является пищевая и перерабатывающая промышленность, которая, благодаря плодотворному сотрудничеству с отраслевой наукой, обеспечивает продовольственную безопасность государства и качественное улучшение и обновление всего спектра готовой продукции.

Дальнейшее развитие этой отрасли и конкурентоспособность отечественных пищевых продуктов неотъемлемо связаны с модернизацией оборудования и внедрением современных технологий, которые, прежде всего, являются следствием инновационных разработок ученых и научных коллективов.

Эти выставки являются уникальным подиумом, на котором демонстрируются лучшие научные достижения мировых лидеров в сфере оборудования, технологий и упаковки для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также создаются реальные возможности для общения ведущих специалистов и ученых из разных стран мира, поиска новых партнеров и установления активных деловых контактов с целью трансфера инноваций.

Желаю всем участникам и гостям выставок плодотворного сотрудничества, новых интересных встреч и удачных деловых контактов!

 

С глубоким уважением,

Президент Национальной

академии аграрных наук Украины Ярослав Гадзало

 

 

Уважаемые посетители и участники выставки! 


Я написал это приветствие 25 августа, на следующий день после того, как Украина отметила свой 24-й год Независимости. Прогуливаясь по центральным улицам Киева, я почувствовал сильный дух и воодушевление украинского народа: мы гордимся тем, что мы - украинцы, и мы никому не отдадим нашу независимость! Такой же дух нужен для построения экспортных отношений Украины с 28 странами Европейского союза, рынка с более чем 500 миллионами потребителей.

Всем известно, что агропромышленная отрасль является наиболее значимым сектором для развития экспортного потенциала Украины. Но потенциал не должен быть только признанным и подтвержденным, он должен быть структурно и комплексно реализованным. В этом году, Министерством аграрной политики и продовольствия Украины были предприняты конкретные шаги по стимулированию и поддержке экспортной деятельности. Наиболее актуальным является тот факт, что украинские предприятия пищевой промышленности должны надлежащим образом подготовиться к осуществлению экспорта продукции в страны Европейского Союза. Ключевую роль здесь играет соответствие продукции требованиям безопасности пищевых продуктов (HACCP, BRC, IFS).

Если говорить о мировой торговле, то Нидерланды входят в пятерку крупнейших экспортеров товаров в мире и являются вторым в мире экспортером агропромышленной продукции после США, значительно опережая Германию, Бразилию и Францию. В течение многих десятилетий голландскому сельскохозяйственному сектору удавалось удерживать лидерство над иностранными конкурентами благодаря непрерывному инвестированию в инновационное развитие агропродовольственной цепочки. Мы готовы поделиться этим опытом и знаниями с украинскими компаниями пищевой промышленности!

Вот почему компании-представители Голландского павильона участвуют в Международной выставке «Inprodmash и Upakovka 2015». Наше участие посвящено проекту «Партнеры в международном бизнесе«FoodTechLink Украины», голландскому государственно-частному партнерству в сфере пищевой промышленности и упаковки. Благодаря конструктивному сотрудничеству мы готовы коллективно поддержать украинскую пищевую промышленность в профессиональном смысле. Ведь все компании-участники известны в своих областях, и имеют значительный опыт в сфере экспорта пищевого и упаковочного оборудования. Эти компании, благодаря эффективному сотрудничеству могут помочь повысить конкурентоспособность продукции и качество услуг украинских предприятий. На самом деле тот самый дух я видел вчера на Майдане Независимости: мы верим в нашу миссию!

Я хочу поблагодарить коллектив компании «АККО Интернешнл» за то, что он в который раз подтвердил свой опыт, талант и преданность своему делу, организовав это профессиональное мероприятие для встречи специалистов международных компаний пищевой промышленности и упаковочного оборудования!

 

 

С уважением,

Директор Grimco Trade Holland (Нидерланды),

Бенно Гримберг  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

      MU_100x100      

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

   60204-!                   Биотопливо на основе пеллет 

i-u-pav 3 

Место проведения

Киев, Украина
Броварской проспект, 15
Международный выставочный центр 


Генеральный застройщик

Экспосервис

+38 044 277 8382

+38 044 277 8877

exposervice.ua

Руководитель выставки

Виктория Струкова-Крыжановская

+38 044 456 3804

+38 050 411 4805

отправить запрос

 

Менеджер выставки

Елена Кривонос

+38 044 456 3804

отправить запрос

international.acco

© 1992 ACCO International Ltd. All rights reserved.

АРХИВ ВЫСТАВКИ / TRADE FAIR ARCHIVE